Klastry

Energy from Algae (EFA) - Energia z Alg

 

Fundacja Komunalna jest liderem i koordynatorem klastra "Energy from Algae" - Energia z Alg.

 

Celem powstania klastra jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu hodowli i wykorzystania alg w produkcji energii.

 

Główne obszary działalności klastra to:

 

  • Sekwestracja CO2, czyli optymalizacja hodowli alg w kierunku wchłaniania przez nie CO2.

  • Selekcja i wybór najlepszych do powyższego celu szczepów alg.

  • Selekcja i wybór urządzeń do hodowli alg, który przetwarzają odpady i ścieki komunalne oraz odpady porafineryjne.

  • Optymalizacja hodowli alg by produkować: alkohol, metan i biomasę.

  • Wykorzystywanie odpadów z alg do hodowli zwierząt (algi stanowią wartościowy dodatek do pasz).

  • Wykorzystywanie alg w przemyśle kosmetycznym.