Infrastruktura

Fundacja Komunalna posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szeroko rozumianych projektów infrastrukturalnych.

Poprzez infrastrukturę rozumiemy nie tylko budowę systemu dróg i kolei, lecz również, zakładów przemysłowych, linii przesyłowych czy infrastruktury miejskiej.

 

Oferujemy swoją pomoc jednostkom samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorstwom w celu pozyskania niezbędnego finansowania na wdrożenie projektów inwestycyjnych, jak również merytoryczne wsparcie w celu ich skutecznej realizacji.