Działalność

Główna działalność Fundacji Komunalnej to kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i samorządowców w przygotowaniu oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

Dzięki projektom zrealizowanym z przeszłości i pozyskanemu doświadczeniu Fundacja skupia się na działalności w takich branżach, jak energetyka, szeroko rozumiana infrastruktura, w tym infrastruktura wodna.

Jako lider klastra Energy from Algae (EFA) wspieramy również realizację innowacyjnych projektów energetycznych wykorzystującymi biomasę.

We współpracy z naszym partnerem pomagamy również przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego spełnić ustawowe wymogi z zakresu accessibility, czyli dostępności do treści i usług w Internecie.

Zapraszamy również wszystkie samorządy do współpracy w zakresie zapobiegania cyberprzestępczości. Przejdź dalej aby dowiedzieć się więcej.

Wybierz jedną z poniższych kategorii

Wsparcie Eksportu 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów inwestycyjnych na całym świecie, Fundacja Komunalna jest gotowa wesprzeć zainteresowane firmy w rozpoczęciu lub poszerzeniu działalności międzynarodowej.

 

Propagowane przez Fundację Komunalną rozwiązania gwarantują minimalizację ryzyka towarzyszącemu rozpoczęcie i prowadzenie eksportu.

 

W ramach swojej działalności wspieramy zainteresowane przedsiębiorstwa między innymi poprzez wyszukanie potencjalnych i sprawdzonych partnerów zagranicznych, przygotowanie dokumentacji eksportowej, organizację logistyki i  gospodarcze doradztwo na wybranych rynkach docelowych.

Działalność Fundacji Komunalnej skupia się na perspektywicznych rynkach wschodzących z terenu Afryki i Azji.

Nasza Historia

Fundacja Komunalna powstała w połowie lat 90-tych na fali przemian ustrojowych. W początkach swojej działalności skupiała się na rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i wsparciu nowo-powstałych jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja brała udział między innymi w projektach budowy infrastruktury drogowej, miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wraz z samorządami i partnerami Fundacja wspierała również budowę tradycyjnych elektrowni oraz źródeł zielonej energii, takich jak energia słoneczna i energia pozyskiwana z przetworzonych odpadów komunalnych.
 
Wraz z rozwojem swojej działalności Fundacja poszerzyła swoją działalność o kraje europejskie oraz rynki wschodzące z terenu Azji i Afryki.

Fundacja Komunalna dzięki zdobytemu doświadczeniu kontynuuje wspieranie przedsiębiorstw i samorządów w realizacji projektów inwestycyjnych zapewniających zrównoważony rozwój dla lokalnych społeczności, a także pomaga w nowych obszarach.


W ramach współpracy z ekspertami na przestrzeni lat Fundacja zdobyła również doświadczenie w aplikacji i realizacji projektów dotowanych z środków Unii Europejskiej. Liczne zrealizowane projekty wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw umożliwiło zdobycie wiedzy i kontaktów, które umożliwiają Fundacji wspieranie firm z sektora MŚP w rozpoczęciu i prowadzeniu eksportu.
 
 
 
 

O NAS

 
 

ThinkTank działający przy Fundacji Komunalnej zajmuje się badaniami nad współczesną teorią społeczną oraz wskazywaniem praktycznych skutków jej zastosowania.

 

Nasze opracowania można podzielić na kilka obszarów:

 

  1. Rozwój gospodarczy

  2. Demografia

  3. Nowoczesne sposoby zarządzania państwem

  4. Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego

 

W wyniku wielu lat naszej działalności, wypracowaliśmy strategiczne rozwiązania dla rządzących państwem i samorządem, które umożliwią rozwiązanie wyzwań współczesnego świata, takich jak kryzys gospodarczy, problemy demograficzne, koszty funkcjonowania państwa.

 

 

THINKTANK

Centrum Myślenia Strategicznego.

Skontaktuj się

z nami

Fundacja Komunalna

ul. Łucka 2/4/6 lok. 71 

00-845 Warszawa

biuro@fundacjakomunalna.org 

 

+48228900775

 

 

UDZIELAMY

WSPARCIA

ULATWIAMY 

CODZIENNOŚĆ

 

Wsparcie MŚP

Zgodnie ze swoim statutem, Fundacja Komunalna wspiera działalność i rozwój firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Realizacja licznych projektów inwestycyjnych umożliwia Fundacji kompleksowe wsparcie swoich partnerów poprzez szeroko rozumiane doradztwo gospodarcze oraz pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z podatkami i działalnością gospodarczą.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz współpracy z ekspertami pomagamy również firmom w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizacji dotowanych projektów.

 

Wybierz jedną z poniższych kategorii